Pubkurs

Pubkvällarna drivs ideellt och det behövs alltid personer som kan hjälpa till att anordna dem. På denna kurs går vi igenom livsmedelshygien, alkoholhantering mm som är nödvändigt att kunna för alla som hjälper till att anordna pubkvällarna. Kursen avslutas med septemberpuben