Välkommen till Nämdö Hembygdsförening

Vi är en ideell förening som verkar för att värna om hembygdens miljö och kulturarv. Oavsett om du är fastboende, fritidsboende eller gäst i Nämdö skärgård är du lika välkommen att bli medlem i Nämdö Hembygdsförening!

Om Nämdö hembygdsförening

Vi är en ideell förening med ca 400 medlemmar och de allra flesta permanentboende hushållen i Nämdö skärgård är med. Därigenom blir föreningen den naturliga representanten för åretruntboende i kontakter med olika myndigheter m.fl. Vi är också medlemmar i SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) där vi har ett nära samarbete med intresseföreningar från andra delar av skärgården. Vi tycker också att det är viktigt att företräda vårt områdes intresse även när det gäller fritidsboende och turister – oftast har vi ju en gemensam syn!

Som medlem i Nämdö Hembygdsförening bjuds du in till minst två möten per år, får nyhetsbladet Nämdö Nu, en uppdaterad webbplats och diverse informationsutskick. Du kan även hyra hembygdsgården till ett förmånligt pris och, inte minst, så stöder du vårt viktiga arbete för Nämdös framtid.

Föreningens verksamhet drivs helt på frivillig basis. Som i alla ideella organisationer kräver detta hjälp och stöd av medlemmarna. Oavsett om du bara har en timme till övers på en städhelg eller om du har erfarenhet värd att dela som styrelseledamot så tar vi tacksamt emot alla bidrag. Vi behöver även exempelvis volontärer till våra populära pubkvällar. Du är mer än välkommen att bli en del av vår gemenskap!

Syfte

  • Värna om hembygdens miljö och kulturarv

  • Äga och förvalta Nämdö hembygdsgård

  • Främja bygdens intressen, såväl inom kultur och miljö som näringsliv och övriga samhällsfrågor

Verksamhet

  • Hembygdsgården upplåts för uthyrningar av olika slag t.ex fest, konferens, kurser, bröllop, herr- och tjejmiddagar m.m.

  • Lägenheten i hembygdsgården hyrs ut

  • I hembygdsgården anordnas regelbundet sociala aktiviteter och evenemang såsom Nämdödagen, pubkvällar, filmtajm, föreläsningar m.m.

  • Bryggor i Sand för gäster och som anslutande infartsparkering till Waxholmsbåtarna

Föreningens historia

Nämdö Hembygdsförening benämndes först Nämdö Bygdegård och döptes senare om till Nämdö Bygdegårdsförening. 1977 skänkte Sigfrid Jonsson (1895-1983) två tomter på Ekholmen till föreningen. De såldes och finansierade på så vis byggandet av hembygdsgården. Till stor del byggdes hembygdsgården ideellt, av bygdens egna hantverkare och stod klar för invigning sommaren 1988. I samband med invigningen av hembygdsgården bildades Nämdö Hembygdsförening.

Nämdö Hembygdsförening på webben

Nämdö Hembygdsförening har funnits på webben sedan många år tillbaka. Denna webbplats lanserades under 2019 och bygger vidare på de föregående. Vi vill tacka dem som jobbat med de webbplatserna: Annica Nilsson; Lars Fredrik Larsson; och under hela 12 år fram till 2019, Per Fjärdhäll.

Våra aktiviteter

Nämdö Hembygdsförening anordnar många olika aktiviteter och evenemang, året runt. Tack vare din medlemsavgift och allt ideellt arbete kan vi fortsätta med det vi tycker är viktigt – gemensamma aktiviteter för medlemmarna.

Pubkvällar i hembygdsgården

Föreningen anordnar uppskattade pubkvällar i hembygdsgården i Sand kl. 18.00-23.00, första lördagen i varje månad (utom i januari och augusti). En grupp medlemmar I föreningen lagar och serverar trerätters middag. Alla är välkomna på puben och du behöver inte boka bord i förväg. Ibland har pubkvällarna ett tema, så håll ett öga på våra affischer på anslagstavlorna runt om på ön och på vår Facebooksida för uppdaterad information. Se kommande aktiviteter och evenemang för närmare information om framförallt datum och tider.

Vi letar alltid efter frivilliga som kan hjälpa till, så om du känner att du vill ta ansvaret för en pubkväll på egen hand eller delta i ett team, hör av dig på es.fb1599590082hodma1599590082n@lla1599590082vkbup1599590082. Annica, som ansvarar för våra pubkvällar, ger full support när det gäller livsmedelshygien, kassautbildning och allt annat som hör till.

Motionslopp, tävlingar, promenader m.m.

Under sommaren anordnas ett antal olika aktiviteter i hembygdsföreningens regi. Det kan vara en båttur till en närliggande ö, en naturpromenad runt Nämdö eller ett motionslopp. Se kommande aktiviteter och evenemang för mer information om dessa aktiviter eller håll ett öga på våra affischer på anslagstavlorna runt om på ön, vårt nyhetsbrev och vår Facebooksida. Om du är intresserad av att anordna ett evenemang i hembygdsförenings regi, maila gärna styrelsens ordförande Göran Görsson.

Nämdödagen

Nämdödagen är årets största evenemang på Nämdö! Under dagen anordnas olika aktiviteter och framåt kvällen blir det festligheter med dans och musik. Det är en riktig familjefest och ett måste för alla som bor på eller besöker Nämdö. Nämdödagen hålls alltid den sista lördagen i juli. Här hittar du mer information om Nämdödagen.

Herrmiddag 

Herrmiddagen organiseras inte direkt av hembygdsföreningen, men är månatliga möten och sociala aktiviteter som många av våra medlemmar deltar på. Det är ett bra sätt att träffa vänner och hålla sig uppdaterad om allt som händer på och omkring Nämdö. Herrmiddagarna har sina träffar i hembygdsgården. Du behöver meddela ditt deltagande till dessa aktiviteter. Se kommande aktiviteter och evenemang för detaljer och kontaktuppgifter.

Herrmiddag anordnas på en torsdagkväll en gång i månaden.

Bakom kulisserna

Hembygdsföreningens medlemmar är alltid välkomna att delta på våra aktiviteter, men ibland kan det vara roligt att jobba bakom kulisserna. Att hjälpa till på städdagarna är ett roligt sätt att träffa och umgås med andra öbor. I anslutning till Nämdödagen behövs många volontärer för att få allt att fungera, såväl före som under och efter evenemanget. Det kan vara hektiskt, men framförallt väldigt roligt. Efter att evenemangen avslutats serveras nästan alltid någon form av lättare mat och dryck till dem som jobbat, så vi även kan varva ner och umgås en stund.

Arbetsgrupper

Nämdö hembygdsförening har ett antal arbetsgrupper med olika ansvarsområden. Nedan hittar du kontaktpersoner för respektive område.

Bibliotek / Kultur

Nilla Söderqvist

Bryggor och båtplatser

Stefan Walden

Drift- och underhåll

Lars Heaggström

Nämdödagen

Göran Görsson

Nämdö Nu

Christina Krook

nämdö skärgårdsråd

Yngve Hässler

Stig- och kogrindar

Bibi Walden Eva Dahlgren

Styrelse och övriga funktionärer

Styrelsen ansvarar för att föreningens stadgar följs samt att verkställa årsmötets och andra mötens beslut. Styrelsen sköter även löpande ärenden och förvaltar föreningens tillgångar.

Styrelse 2023

Göran Görsson
Ordförande

Lotten Hjelm
Vice Ordförande

Karin Kjellsson Ladholm
Kassör

Nina Sipilä
Sekreterare

Stefan Walden
Ledamot

Anna Horngren
Ledamot

Doris Eriksson Winroth
Suppleant

John Carly
Suppleant

Nilla Söderqvist
Suppleant

Jesper Dahlgren
Suppleant

Valberedning

Per Fjärdhäll
Sammankallande

Louise Dahlgren

Clare Lindstrand

Jesper Skogsryd

Revisorer

Ulf Haeggström
Revisor

Anne Horngren
Revisor

Inger Eriksson
Revisorsuppleant

Redaktion Nämdö Nu

Göran Görsson
Ansvarig utgivare

Bitte Haeggström

Carina Öhman

Christina Krook
Annonsering

Hans Magnusson
Layout

Pubansvarig

Eva Eldebrink

Stadgar och dokument

Här hittar du våra stadgar, mötesprotokoll och andra viktiga dokment.

Stadgar och dagordning

Mötesprotokoll

2023-02-18
Årsmöte 23

2022-09-17
Höstmöte 22

2022-02-19
Årsmöte 22

2021-09-18
Höstmöte 2021

2021-02-20
Årsmöte 2021

2020-11-07
Höstmöte 2020

2020-02-01
Årsmöte 2020

2019-09-07
Höstmöte 2019

2019-02-02
Årsmöte 2019

2018-09-08
Höstmöte 2018

2018-02-10
Årsmöte 2018

2017-09-16
Höstmöte 2017

2017-02-12
Årsmöte 2017

2017-02-12
Årsmöte 2017

Är du intresserad av ett äldre protokoll? Kontakta styrelsen på es.fb1599590082hodma1599590082n@ofn1599590082i1599590082

Vill du engagera dig i Nämdö Hembygdsförening?

Vi behöver alltid fler personer som tycker det är roligt att engagera sig i föreningslivet. Hör av dig på es.fb1599590082hodma1599590082n@ofn1599590082i1599590082 om du är intresserad.

Medlemsavgift

Årsavgiften är 150kr per person och betalas i januari till plusgiro-konto 495 89 99-7.

På gång i Nämdö skärgård

Alla aktiviteter och evenemang