Kontakt & kommunikation|in English

Styrelse

Styrelsen ansvarar för att föreningens stadgar följs samt att verkställa årsmötets och andra mötens beslut. Styrelsen sköter även löpande ärenden och förvaltar föreningens tillgångar.

Styrelse 2019

Göran GörssonOrdförande
Lotten HjelmLedamot, Vice ordförande
Karin Kjellsson LadholmLedamot, Sekreterare, Kassör
Jon FjärdhällLedamot
Stefan WaldenLedamot
Lars HaeggströmSuppleant
Conny MattssonSuppleant
Doris Eriksson WinrothSuppleant, adjungerad
Carina ÖhmanLedamot, adjungerad

Övriga funktionärer

Valberedning

Bibi WaldenSammankallande
Annika Wallin
Per Fjärdhäll

Revisorer

Ulf Haeggström
Folke Procopé
Urban SöderbergRevisorsuppleant

Redaktion Nämdö Nu

Göran GörssonAnsvarig utgivare
Inga Winroth
Carina Öhman
Christina Krook
Hans MagnussonLayout

Pubansvarig

Annica Nilsson